Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών Προσανατολισμού Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ΄τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Τα προς μετάφραση αποσπασματικά κείμενα προέρχονται από τις διδακτικές ενότητες ΧΙV, ΧΧΧΙ και XLIII του σχολικού εγχειριδίου, χωρίς ιδιαίτερες μεταφραστικές απαιτήσεις.

Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις δεν είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και απαι- τούν μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα στα πρώτα κεφάλαια.

Η εξάντληση των εξεταζόμενων κειμένων υπαγορεύει την ανάγκη για την αντικατάσταση του υπάρχοντος, παρωχημένου ήδη, σχολικού εγχειριδίου, το οποίο διδάσκεται πλέον μόνο στην Γ΄τάξη Λυκείου, μετά την κατάργηση του μαθήματος στη Β΄τάξη. Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα της εξέτασης και ενός σύντομου λατινικού κειμένου διασκευα- σμένου με βάση το λεξιλόγιο της διδακτέας ύλης.

Από την Π.Ε.Φ.

…………………………………………………………

Δείτε στο schooltime.gr τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2017, καθώς και προτάσεις με ενδεικτικές απαντήσεις λίγο μετά την ανάρτηση των θεμάτων:

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναρτώνται καθημερινά τα θέματα των εξετάσεων και οι λύσεις τους:

 © schooltime.gr – Πανελλαδικές Facebook •Twitter •Google+