Η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων για τα θέματα των Λατινικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ

Η διδασκαλία των Λατινικών στην Θεωρητική Κατεύθυνση συρρικνώθηκε δραματικά και περιορίσθηκε μόνο στην Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Τα θέματα των Λατινικών που δόθηκαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις καλύπτουν όλο το εύρος της διδακτέας ύλης, με αποτέλεσμα και ο άριστα προετοιμασμένος μαθητής με δυσκολία να μπορεί να ανταποκριθεί στον διαθέσιμο χρόνο.

Συνεπώς και από τα φετινά θέματα των Λατινικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις καταδεικνύεται η ανάγκη να διδάσκεται το μάθημα των Λατινικών τουλάχιστον για δύο ώρες την εβδομάδα και στην Β΄ τάξη Λυκείου, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

Με την προσθήκη των ωρών αυτών στην Β΄ Λυκείου θα μπορεί ο μαθητής να αφομοιώνει πληρέστερα την διδακτέα ύλη του μαθήματος και να μη βασίζεται κατά την εξέταση αποκλειστικά στην στείρα απομνημόνευση.

Πρέπει άλλωστε να σημειωθεί ότι τόσο τα Αρχαία Ελληνικά όσο και τα Λατινικά διδάσκονται συστηματικά στην Θεωρητική Κατεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος των Κλασσικών Σπουδών.

Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων

 © schooltime.gr – Πανελλαδικές Facebook •Twitter •Google+