Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ οδηγίες προς τους Υποψηφίους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: εδώ

 © schooltime.gr – Ροή ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+