Το schooltime.gr προσφέρει δωρεάν ένα ολοκληρωμένο «εκπαιδευτικό πακέτο» για το μάθημα  της Ιστορίας προσανατολισμού Γ’ Λυκείου.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ήδη δημοσιευμένο και αρχειοθετημένο στις ανάλογες θεματικές ενότητες. H παρούσα ανάρτηση περιέχει ενεργούς συνδέσμους (links) που διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία.

*Η ηλεκτρονική πλατφόρμα schooltime.gr διαθέτει τη μεγαλύτερη ψηφιακή βάση εκπαιδευτικών βοηθημάτων – περισσότερα από 3000 ψηφιακά αρχεία – τα οποία διατίθενται δωρεάν και νόμιμα στο διαδίκτυο.

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό:

«10 τελευταίες συμβουλές πριν από την εξέταση της Ιστορίας»

«Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ ΓΕΛ – Διαγώνισμα Προσομοίωσης»

«Ιστορία Γ’ Λυκείου: 1ο Μέρος» (Εκπαιδευτικό βοήθημα)*

«Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2ο Μέρος» (Εκπαιδευτικό βοήθημα)*

«Ιστορία Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου» του Άρη Ιωαννίδη (Εκπαιδευτικό βοήθημα)

«Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου, Ορισμοί ιστορικών εννοιών» (Εκπαιδευτικό βοήθημα)

Ιστορία κατεύθυνσης Γ’ λυκείου – Διαγράμματα ενοτήτων (Εκπαιδευτικό βοήθημα)*

«Ιστορία Προσανατολισμού: Μεθοδολογία ανάλυσης πηγών – παραθεμάτων»

«Ενδεικτικές συνδυαστικές ερωτήσεις Ιστορίας Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου»

«Πρόχειρο διαγώνισμα Ιστορίας Γ’ Λυκείου – Προσφυγικό, έως σ. 156, ΕΑΠ»

Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – Ερωτήσεις: Το Κρητικό ζήτημα

Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – Ερωτήσεις: Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821 – 1930)

Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – Ερωτήσεις: Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 – 1880)

Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – Ερωτήσεις: Από την Αγροτική Οικονομία στην Αστικοποίηση

*Εκδόσεις του 2013 (παρακαλούμε διαχειριστείτε το υλικό με προσοχή)

……………………………………………………………..

Δείτε πρώτοι στο schooltime.gr τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2017, καθώς και προτάσεις με ενδεικτικές απαντήσεις λίγο μετά την ανάρτηση των θεμάτων:

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναρτώνται καθημερινά τα θέματα των εξετάσεων και οι λύσεις τους:

 © schooltime.gr – Πανελλαδικές Facebook •Twitter •Google+