Η επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Κοινωνική Μάθηση και Ψυχική Ανθεκτικότητα: καινοτόμες πρακτικές και βιωματικές δράσεις στο σχολείο για όλους», την οποία διοργάνωσε η Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών του Ι.Ε.Π. πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 από 10:00-15:00 στην αίθουσα ‘ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ’ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξαιρετική επιτυχία όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα κοινωνικής μάθησης και ψυχικής ανθεκτικότητας, την επιστημονική αρτιότητα των εισηγήσεων, τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με την προαγωγή της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία, την απόκτηση δεξιοτήτων καθοδηγητικής επίγνωσης και αυτοανάπτυξης, τη διαχείριση της απώλειας και του πένθους στο σχολείο, την αξιοποίηση της φυσικής άσκησης  στην ψυχική υγεία, την αξιοποίηση των εκφραστικών μέσων στη διαπολιτισμική παρέμβαση στην κοινότητα, την εφαρμογή της διαμεσολάβησης για την επίλυση των συγκρούσεων, την εφαρμογή της συστημικής καταξιωτικής προσέγγισης για την προώθηση της ασφάλειας και της φροντίδας στη σχολική κοινότητα.

Η Ημερίδα έκλεισε με παρεμβάσεις, συζητήσεις και χρήσιμα επιστημονικά σχόλια και παρατηρήσεις από τους συμμετέχοντες.

Οι εισηγήσεις της ημερίδας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

* Ανακοίνωση ΙΕΠ

 © schooltime.gr – Ροή ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+