Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ το εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Μπορείτε να το κατεβάσετε: εδώ

Υπενθυμίζεται ότι η ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018 υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. (προτεινόμενοι Browsers: Google Chrome 42+, Mozilla Firefox 31+ και Safari έκδοση 8+).

Σε περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται επανεγγραφή.

 © schooltime.gr – Ροή ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+