Ανακοίνωση σχετικά µε τις βεβαιώσεις για την εφορία εξέδωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Σύμφωνα με αυτή, οι συναλλασσόμενοι µε τον Οργανισμό δεν χρειάζεται να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) ή να τις αναζητούν στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, καθώς τα στοιχεία των ποσών που έχουν καταβληθεί, έχουν αποσταλεί ήδη στην Γενική Γραμματεία Δηµοσίων Εσόδων.

© schooltime.gr – Facebook, Twitter, Google+