Έως και αύριο, Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις  αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Πιο αναλυτικά:

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., βάσει όσων αναφέρονται στις ακόλουθες εγκυκλίους:

     Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από την Τρίτη 9/5/2017 έως και την Δευτέρα 15/5/2017 και ώρα 15:00.

© schooltime.gr – Facebook, Twitter, Google+