Το ERASMUS+ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ γιορτάζουν την Ημέρα της Ευρώπης με έναν διαγωνισμό φωτογραφίας και μας καλούν να στείλουμε φωτογραφίες στις οποίες θα απεικονίζουμε την Ευρώπη μέσα από τα δικά μας μάτια!

Ο Διαγωνισμός

Πρέπει να στείλετε τις φωτογραφίες σας στα E-mail: [email protected] και [email protected] με θέμα: «Ημέρα της Ευρώπης», το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16/05/2017 στις 15.00.

Στο email σας θα πρέπει να αναγράφετε τον τίτλο της φωτογραφίας σας και το όνομα του profile σας στο Facebook. Οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στη σελίδα του event 

http://ify.us2.list-manage.com/track/click?u=cceefc6673c310283bac4c65a&id=6bd1fcfbc1&e=ef0391827a

https://www.facebook.com/events/1090755371057956/

και θα τεθούν σε ψηφοφορία μέχρι την Τρίτη 23/05/2017 στις 15.00. Οι τρεις (3) φωτογραφίες που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα likes θα είναι οι νικητήριες και οι δημιουργοί τους θα λάβουν δωρεάν από μια (1) Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.

Επιπλέον, οι νικητήριες φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν σε ημερολόγιο το οποίο θα εκδώσει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Για τον λόγο αυτό, οι φωτογραφίες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις: 3508*4961 pixels (πορτραίτο) ή 4961*3508 pixels (τοπίο), Χρώματα: CMYK, Ανάλυση: 300dpi, Μορφή: PDF ή JPG ή PNG, Μέγεθος: max 10MB.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συνοδεύουν τη φωτογραφία τους με μια υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνουν το ονοματεπώνυμό τους, έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας και να δηλώνουν ότι το σχέδιο τους αποτελεί πρωτότυπο έργο τέχνης και ότι αποδέχονται ότι ο διαγωνισμός και τα συνοδευτικά υλικά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού.

© schooltime.gr