Σε εγκύκλιό που αναρτήθηκε σήμερα, Παρασκευή 5 /5/17, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επισημαίνει ότι ως χρόνος λήξης των κανονικών εγγραφών στα ιδιωτικά σχολεία ορίζεται η προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων ημερομηνία.

Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος:

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. Φ.6/ΦΜ/67172/Δ1/25-4-2017 σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 579/82(ΦΕΚ 105/1982 Α΄), ως χρόνος λήξης των κανονικών εγγραφών στα ιδιωτικά σχολεία ορίζεται η προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων ημερομηνία.

© schooltime.gr