Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ η εγκύκλιος για τον Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και Ολοήμερου Προγράμματος 2017-18.

Η εγκύκλιος

* Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr