«Επαναληπτικό διαγώνισμα – Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου»

Η ανεργία των νέων

Την ανιούσα έχει πλέον πάρει η ανεργία στην Ελλάδα και δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει που θα φτάσει.  Στον απίστευτο αριθμό των 684.000, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, έχει φθάσει  το σύνολο των ανδρών, γυναικών και νέων που ψάχνουν  σήμερα για δουλειά σε όλη την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι μεγαλύτερα στα άτομα που κατέχουν κάποιον  μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο από αυτά των ατόμων με τη βασική μόνο εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να μείνουν για μεγαλύτερο διάστημα άνεργοι πριν βρουν εργασία. Υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εύρεσης εργασίας είναι τα τρεισήμισι χρόνια.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η αδυναμία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, η προσφορά πτυχιούχων δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξάνεται. Βασική λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η ώθηση μαθητών και φοιτητών να επιλέξουν επαγγέλματα με σκοπό να στελεχώσουν τον δημόσιο τομέα, όπως δασκάλους, υπάλληλους τραπεζών, δημόσιας διοίκησης κτλ. ενώ την ίδια στιγμή ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται, προσπαθώντας να μειώσει τους υπαλλήλους του και προσλαμβάνοντας λιγότερους από αυτούς που συνταξιοδοτούνται.

Ο δεύτερος λόγος είναι η επίμονη τάση των Ελλήνων να επιλέγουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την κοινωνική θέση που θα αποκτήσουν μετέπειτα και όχι σύμφωνα με τις προοπτικές απασχόλησης. Έτσι, οι περισσότεροι αποφασίζουν να φοιτήσουν στη νομική ή στην ιατρική καθώς τέτοιου είδους σπουδές θεωρούνται ότι έχουν κύρος. Στο φαινόμενο αυτό συνεισφέρει και το γεγονός ότι οι προσδοκίες για το μελλοντικό εισόδημα είναι υψηλές. Αυτό συμβαίνει ακόμα κι αν πρέπει να πάνε στο εξωτερικό προκειμένου να σπουδάσουν με πολύ μεγάλο κόστος.

Καθίσταται σαφές ότι το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό  σε θεσμικούς παράγοντες και στην νοοτροπία των Ελλήνων και επομένως η καταπολέμησή του απαιτεί την άμεση αλλαγή πολιτικών και κοινωνικών κατεστημένων σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων που θα συνεισφέρουν στην ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς.

(Πηγή: Νομικά Επίλεκτα)

Παρατηρήσεις:

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (80-100 λέξεις).                                                   

Μονάδες 25

Β1. α) Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη:

  • Τα άτομα με βασική εκπαίδευση πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, συγκριτικά με όσους κατέχουν κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών.
  • Ο δημόσιος τομέας ολοένα και περισσότερο διογκώνεται, πραγματώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις βλέψεις της δημόσιας εκπαίδευσης.
  • Η κοινωνική θέση που εξασφαλίζει ένα επάγγελμα αποτελεί κατά κύριο λόγο το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής επαγγέλματος για τους περισσότερους  Έλληνες.
  • Η προσέλκυση επενδύσεων που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση  καταπολέμησης του προβλήματος της ανεργίας.

Μονάδες 4

β) Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 70-90  λέξεων το περιεχόμενο του αποσπάσματος που ακολουθεί: « … η προσφορά πτυχιούχων δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξάνεται…»

Μονάδες 6

Β2.  α) Να βρείτε δύο τρόπους πειθούς που επικαλείται ο συντάκτης του κειμένου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

β) Ποιο ρηματικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείμενο και γιατί; 

Μονάδες 4

γ)  Ποια νοηματική σύνδεση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις της τέταρτης παραγράφου :

Έτσι

ακόμα

Μονάδες 4

δ) Σε ποια κατηγορία κειμένων ανήκει το συγκεκριμένο κείμενο;  Να δώσετε τρία στοιχεία που θα δικαιολογούν την απάντησή σας.

Μονάδες  5

Β3.  α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

Προβλέψει,  αποτέλεσμα, συρρικνώνεται, συνεισφέρει.

Μονάδες 4

β) Να γράψετε μία ομόρριζη (απλή ή σύνθετη) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

Ανεργία , επιλέξουν, κύρος.

Μονάδες 3

Γ.  Με αφορμή το γεγονός πως η ανεργία πλήττει ολοένα και περισσότερο την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, αποφασίζεις να συντάξεις ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σου, προβάλλοντας τις ολέθριες συνέπειες του φαινομένου τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και την κοινωνία, προτείνοντας ταυτόχρονα κάποιους τρόπους επίλυσής του, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον πολύπλευρο ρόλο της εκπαίδευσης. (500-600 λέξεις)

Μονάδες 40

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr