Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ,  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών ΙΚΥ-Siemens από την Παρασκευή 28 Απριλίου, έως την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία.

Το πρόγραμμα αφορά σε συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Δείτε περισσότερα: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ-Siemens

© schooltime.gr