Κατά το χρονικό διάστημα από 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2017, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους. Στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017 ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Δείτε πιο αναλυτικά:

Το έγγραφο για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Τα Μουσικά Σχολεία της χώρας και οι σχετικές αιτήσεις

© schooltime.gr