Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πραγματοποιεί συνάντηση προβληματισμού με θέμα: Πώς θα κάνουμε τα ΕΠΑ.Λ. κοινότητες ανάγνωσης. Έρευνα, Προτάσεις και Προοπτικές».

Ημερομηνία: Πέμπτη, 04-05-2017

Τόπος: 6ο ΕΠΑΛ (Νέστου 4, Αμπελόκηποι – Αθήνα)

Ώρα: 12.30 έως 14.30.

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η διερεύνηση της δυνατότητας συγκρότησης ομάδων εργασίας για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ερευνητικών διδασκαλιών που θα είναι επικεντρωμένες στην ενίσχυση των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ. ως αναγνωστών/τριών στα μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου των ΕΠΑ.Λ. (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες).

Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση γνώσης και εμπειρίας που θα επιτρέψει τον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων ενίσχυσης του γραμματισμού των μαθητών/τριών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στη συνάντηση καλούνται να πάρουν μέρος όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη ημερίδα της 6ης Φεβρουαρίου με θέμα: «Πώς θα κάνουμε τα ΕΠΑ.Λ. κοινότητες ανάγνωσης» και όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση σε ομάδες εργασίας.,

Οι δηλώσεις συμμετοχής στη συνάντηση θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 03 – 05 – 2017 στο ηλεκτρονικό μητρώο του Ι.Ε.Π. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php.

Για τη συμμετοχή στη συνάντηση δεν καλύπτονται δαπάνες μετακίνησης.

© schooltime.gr