Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Υπουργική απόφαση για τη Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων.

Η Απόφαση

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr