Επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑ.Σ.Α.Δ) προς τον Υπουργό Παιδείας

Προς τον Υπουργό Παιδείας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων Βουλής.

Κύριε Υπουργέ, Με την κατάθεση και ψήφιση της τροπολογίας για την Ειδική Αγωγή βλέπουμε για πρώτη φορά να ακυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο και την αντικατάστασή του με “προσόντα” τα οποία εμφανίζονται ως ιδιαιτέρως βαρύνουσας σημασίας και σπουδαιότερα του βασικού τίτλου σπουδών.

Έχουμε δηλαδή εδώ τον ίδιο τον Υπουργό να υποβαθμίζει τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές δομές (εν προκειμένω της ΕΑΕ) και να προκρίνει-προτρέπει-νομοθετεί άλλες πρακτικές προκειμένου κάποιος να απασχοληθεί στον κλάδο αυτό.

Αυτό πέρα από την επιστημονική, λογική και ηθική αντίφαση στην συγκεκριμένη περίπτωση, εμπεριέχει νομικά κι έναν μεγαλύτερο κίνδυνο, αυτόν της γενίκευσης του.

Μια ζοφερή πραγματικότητα για τους αναπληρωτές δημιουργείται πλέον καθώς κανένας βασικός τίτλος σπουδών δεν εξασφαλίζει την εργασιακή συνέχεια στον κλάδο του καθενός από εμάς και πολύ περισσότερο την μονιμοποίησή του εκεί που έχει εργαστεί και προσφέρει, καθώς κάθε είδους “προσόντα” είναι δυνατό να μας πετάξουν έξω από την θέση που εργαζόμαστε σύμφωνα με τ’ αντικείμενα των σπουδών μας. Μια προβληματική και χαώδης εκπαίδευση θα είναι το παράγωγο.

Σας καλούμε Κύριε Υπουργέ ν’ αναθεωρήσετε και να μην προβείτε στην απαξίωση του βασικού τίτλου σπουδών, να μην λειτουργήσετε σαν μεταπράτης μεταπτυχιακών και να σεβαστείτε τόσο την θέση του συνόλου σχεδόν των αναπληρωτών όσο και της ΔΟΕ.

Αντιλαμβανόμενοι πως με ευθύνη του κράτους καθώς και λόγω έλλειψης σχολής στην ΕΑΕ, τόσα χρόνια συνάδελφοι προσέφεραν συνειδητά στην ειδική αγωγή, θεωρούμε αυτονόητη την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων ΠΕ70.50, ΠΕ60.50 και σε αυτό το πλαίσιο, την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας, από την επόμενη σχολική χρονιά, μόνο στον πίνακα που έχει προσφερθεί.

Θα προτιμούσαμε, Κύριε Υπουργέ, την ευαισθησία σας για την Ειδική Αγωγή να την δείχνατε έμπρακτα όταν από τις αρχές Δεκεμβρίου ζητούσαμε την μεταφορά των πλεοναζουσών πιστώσεων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στην παράλληλη στήριξη προκειμένου ν’ αποφορτιστούν παιδιά, γονείς κι εκπαιδευτικοί. Φτάσαμε αρχές Απριλίου, οι πιστώσεις ακόμη υπάρχουν και δικαίως αναρωτιέται κάποιος, μαζί κι εμείς, πού είναι (όχι η ευαισθησία πλέον γιατί προφανώς δεν υπάρχει) η μέριμνα του Υπουργείου και τι θα πείτε σ’ αυτά τα παιδιά και τους γονείς.

Κλείνοντας, έχουμε εκφράσει κατ’ επανάληψη το αίτημα για συνάντηση μαζί σας γιατί πιστεύουμε πως η άμεση επαφή και η ανταλλαγή απόψεων βοηθά τους ασκούντες την εξουσία να έχουν καλύτερη γνώση του αντικειμένου τους και των συνεπειών που απορρέουν από κάθε τους διοικητική πράξη. Ελπίζοντας πως αυτήν τη φορά θα γίνει αποδεκτό, αιτούμαστε άμεση συνάντηση για συζήτηση επί όλων των ανοιχτών θεμάτων που αφορούν τους αναπληρωτές.

Με εκτίμηση Το ΔΣ

© schooltime.gr

Επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑ.Σ.Α.Δ) προς τον Υπουργό Παιδείας