Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου 2017, την καταβολή των αντίστοιχων κονδυλίων προς το σύνολο των σχολικών επιτροπών για την κάλυψη της μισθοδοσίας περίπου 9.000 σχολικών καθαριστών – καθαριστριών για το πρώτο τρίμηνο του 2017 (Ιανουάριος-Μάρτιος).

Το κονδύλι αποστέλλεται προς τις 711 Σχολικές Επιτροπές ανά την επικράτεια, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές-καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού, στις μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας με οργανικές θέσεις και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει οριστεί συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ολοκλήρωσε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε η καταβολή των χρημάτων για τα δεδουλευμένα των καθαριστών – καθαριστριών να πραγματοποιηθεί πριν από τις γιορτές του Πάσχα.  

© schooltime.gr