Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2017 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της Προκήρυξης

© schooltime.gr