Δύο φοιτητές πληροφορικής για πρακτική άσκηση 3μηνης ή 6μηνης διάρκειας αναζητά το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Οι θέσεις είναι για Web Developers και οι ασκούμενοι θα συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή εφαρμογών Διαδικτύου και ιστοσελίδων.

Τίτλος θέσεων: Web Developer

Αριθμός θέσεων: 2

Διάρκεια άσκησης: 3 ή 6 μήνες (κωδ ΑΤΛΑΣ 121939 για 24 εβδομάδες και 120157 για 12 εβδομάδες)

Επιθυμητές γνώσεις:

• HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL

• Joomla, WordPress

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα (πλησίον στάσης Μετρό Αμπελοκήπων)

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 1335 307, 201 E-mail: gp@iep.edu.gr

Το ωράριο είναι ευέλικτο.

Δεν προβλέπεται κάποια αμοιβή ή ασφαλιστική κάλυψη.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

© schooltime.gr