Οι αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να ξεκινήσουν από τα βιβλία. Tα βιβλία, ιδιαίτερα αυτά των θετικών επιστημών, πρέπει να αλλάξουν και φυσικά να ανανεωθούν σύμφωνα με τα επιτεύγματα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Με μία φευγαλέα ματιά μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι το υλικό των βιβλίων από επιστήμες που εξελίσσονται όπως για παράδειγμα η Βιολογία είναι υπερβολικά παρωχημένα.

Είναι αδήριτη ανάγκη να γραφτούν βιβλία σύμφωνα με τα νέα Παιδαγωγικά Πρότυπα, κοντά στο μαθητή, με παραδείγματα, πλήρη εξήγηση ασκήσεων και με την κατάλληλη γλώσσα.

Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να ξεκινάει από το Δημοτικό με καθολική θεώρηση και όχι με επιμέρους εμμονικές αλλαγές που έχει στο μυαλό της η εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος δεν σημαίνει μια μονοδιάστατη αλλαγή των τελικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις είναι μία “εξωσχολική” διαδικασία που δεν έχει να κάνει τόσο με την Παιδεία αλλά με την «αξιολόγηση», η οποία ως έννοια είναι διφορούμενη από μόνη της.

Αν θέλουμε μία καλή και ομαλή αρχή για μία ουσιαστική αλλαγή στην Παιδεία πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε σοβαρά στην Ελλάδα με το κρίσιμο θέμα των βιβλίων. Είναι ντροπή να είναι τα σχολικά βιβλία ελλιπή σε σχέση με ένα βοηθητικό του Εμπορίου. Δεν μπορεί ένας εκδοτικός οίκος και ένας ή δύο καθηγητές να εκδίδουν καλύτερα εγχειρίδια από το Επίσημο κράτος.

Μετά τη δημιουργία των κατάλληλων εγχειριδίων το επόμενο βήμα μίας σωστής μεταρρύθμισης είναι ο σχεδιασμός της διάρθρωσης του σχολείου, η προσεχτική μελέτη του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος με σαφή στοχοπόρευση.

Το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, δουλειά τεχνοκρατών αλλά παιδαγωγών και ενεργών καθηγητών, οι οποίοι γνωρίζουν ιδίοις όμμασιν τα θέματα στην πρακτική τους εφαρμογή.

Έχοντας λάβει υπόψιν οι υπεύθυνοι όλα τα παραπάνω, πρέπει στη συνέχεια να ασχοληθούν με διάφορα άλλα ζητήματα, τα οποία η εκπαίδευση υποχρεούται να συμπεριλάβει όπως η ψυχολογία και η συμβουλευτική στο πλαίσιο του σχολείου αλλά και ο επαρκής επαγγελματικός προσανατολισμός.

Μέρκατας Γιώργος*
Φιλόλογος, ΜSC Συστηματικής Φιλοσοφίας

© schooltime.gr