Υπόμνημα, αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών, απέστειλε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά το Υπόμνημα:

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Γεν. Γραμματέα,        

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ λαμβάνοντας υπόψη του:

α) ότι μέχρι το σχολικό έτος 2015-16 οι μαθητές της Γ’ ΕΠΑΛ μπορούσαν να κάνουν αίτηση- δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχοντας αποκτήσει μόνο το απολυτήριο ΕΠΑΛ – και όχι απαραίτητα και το πτυχίο ΕΠΑΛ,

β) ότι πολλοί μαθητές στο παρελθόν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και απέκτησαν αργότερα το πτυχίο ΕΠΑΛ,

γ) ότι με δεδομένη αυτή την νομοθεσία πολλοί απόφοιτοι  ΕΠΑΛ παλαιών ετών ήδη είχαν αρχίσει την προετοιμασία τους και ξαφνικά το Φεβρουάριο του 2017 ενημερώνονται με την απόφαση Φ151/27299/Α5 ότι αίτηση-δήλωση μπορούν να υποβάλλουν οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ, και επομένως αποκλείονται από τις φετινές εξετάσεις οι έχοντες αποκτήσει απολυτήριο αλλά όχι και πτυχίο, και τέλος

δ) ότι φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις αποφοίτων ΕΠΑΛ θα γίνουν ενιαία για φετινούς και παλιούς αποφοίτους,

 ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας να:

 1) δοθεί η δυνατότητα αίτησης τώρα σε αυτούς τους λίγους παλιούς αποφοίτους ΕΠΑΛ με απολυτήριο και χωρίς πτυχίο και παράταση της προθεσμίας αιτήσεων τους πέραν της 10/3/2017, και

2) γίνει άμεσα ρύθμιση, ώστε να μπορέσουν να πάρουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, με την προϋπόθεση ότι στις εξετάσεις Μα ου 2017 και τις επαναληπτικές Ιουνίου 2017 θα έχουν λάβει το πτυχίο τους.

© schooltime.gr