Η Ελληνογερμανική Αγωγή πραγματοποιεί στις 21 Μαρτίου 2017 τη διεθνή διαθεματική δραστηριότητα «Το Πείραμα του Ερατοσθένη στη σχολική τάξη». Καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από την πρώτη υλοποίηση του πειράματος σε διεθνή κλίμακα κατά τη διάρκεια της εαρινής ισημερίας, η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή του Περιφερειακού Γραφείου για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην Ευρώπη της UNESCO και θα έχει έναν ιδιαίτερα εορταστικό χαρακτήρα.

Περισσότερα από 5000 σχολεία από ολόκληρο τον κόσμο έχουν συμμετάσχει στη δραστηριότητα αυτή μέχρι σήμερα. «Το πείραμα του Ερατοσθένη στη σχολική τάξη» αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς, να πραγματοποιήσουν με τους μαθητές τους τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης. Συγκεκριμένα οι μαθητές που θα συμμετέχουν θα χρησιμοποιήσουν βασικές γνώσεις από το πεδίο των μαθηματικών, της φυσικής, της αστρονομίας αλλά και της γεωγραφίας. Με τη χρήση απλών μέσων, όπως ένας χάρακας ή μία μεζούρα θα μετρήσουν το μήκος της σκιάς ενός κονταριού μήκους ενός μέτρου, ακριβώς την ώρα του τοπικού μεσημεριού. Στη συνέχεια, με βάση της μετρήσεις τους θα υπολογίσουν τη γωνία που σχηματίζουν οι ηλιακές ακτίνες με το κοντάρι, ενώ θα έρθουν σε επικοινωνία με τους μαθητές σχολείων με το ίδιο γεωγραφικό μήκος στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αφρική. Θα ανταλλάξουν τις μετρήσεις τους, ώστε να καταλήξουν συνεργατικά στον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα αναβιώσουν στην αυλή του σχολείου τους την ιστορική μέτρηση που έκανε ο Ερατοσθένης πριν από περίπου 2.250 χρόνια.

Αναλυτικές οδηγίες για το πώς οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με το σχολείο τους στο «Πείραμα του Ερατοσθένη στη σχολική τάξη» βρίσκονται στον σύνδεσμο: http://eratosthenes.ea.gr/  

Το «Πείραμα του Ερατοσθένη στη σχολική τάξη» προτείνεται για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Εδώ υπάρχουν δύο σχετικά εκπαιδευτικά σενάρια (Δημοτικό & Γυμνάσιο-Λύκειο), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της δράσης: portal.opendiscoveryspace.eu/community/eratosthenes-experiment-greece-2015-820533 

Στο πλαίσιο του «Πειράματος του Ερατοσθένη στη σχολική τάξη» θα πραγματοποιηθεί Διεθνής Διαγωνισμός Φωτογραφίας, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από όσα σχολεία πάρουν μέρος στο πείραμα. Το έπαθλο για το νικητή/ τη νικήτρια του διαγωνισμού είναι μια υποτροφία, η οποία καλύπτει όλα τα έξοδα συμμετοχής (μεταφορά, διαμονή, διατροφή, δίδακτρα) στο Καλοκαιρινό Σχολείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών  2017 (http://ise.ea.gr/). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό φωτογραφίας μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://eratosthenes.ea.gr/content/photo-contest-march-2017

© schooltime.gr