Πραγματοποιήθηκε σήμερα η εισήγηση στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη με θέμα:

«Στήριξη Νέων Επιστημόνων και μέτρα για την αναστροφή της φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό – brain drain»

Η εισήγηση σε μορφή doc

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ 

© schooltime.gr