Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., το Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα πραγματοποιήσει σεμινάριο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (εαρινή περίοδος) με τίτλο «Υπολογιστική Γλωσσολογία με εφαρμογές στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών».

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε απόφοιτους ελληνικών ή ξένων φιλολογιών, εν ενεργεία ή αδιόριστους καθηγητές δεύτερης ή ξένης γλώσσας, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ερευνητές που ασχολούνται με τη γλώσσα καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο του προγράμματος.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να θέσει στην υπηρεσία των εκπαιδευόμενων τις βασικές θεωρητικές γνώσεις της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας σε συνδυασμό με επιμέρους κλάδους της Γλωσσολογίας, αποσκοπώντας στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την επίτευξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού τρόπου διδασκαλίας. Παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτιση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό του διδακτικού έργου. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων είναι ικανή να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας

Σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο, θα χορηγηθούν:

– ηλεκτρονικό υλικό με τις παρουσιάσεις των θεματικών ενοτήτων, σχετική βιβλιογραφία καθώς και ενδεικτικά θέματα ασκήσεων

– βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν με κατάθεση εργασίας.

Σε όσους αξιολογηθούν θετικά, θα χορηγηθεί, επιπλέον, πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/02 – 17/03/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Θα υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα για τους εκπαιδευόμενους που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσουν το σεμινάριο εξ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/computational_linguistics_b ή μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Κυριακή Ιωαννίδου στο τηλέφωνο 6972 989 369 κατά το διάστημα 20/02/2017-17/03/2017, Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 14:00-15:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

© schooltime.gr