Επιμορφωτικό σεμινάριο συνολικά 9 ωρών με θέμα «Η διδασκαλία της στρατηγικής του μορφολογικού τεμαχισμού» με επιμορφώτρια την κ.  Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, ομότιμη καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., αντιπρόεδρο του «Φιλολόγου», διοργανώνει ο «Φιλόλογος – Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ». 

Ημερομηνίες σεμιναρίου:

– 8 Μαρτίου,  Τετάρτη, ώρα  6.00΄– 9.00΄ μ.μ.

– 15 Μαρτίου, Τετάρτη, ώρα  6.00΄– 9.00΄ μ.μ.

– 22 Μαρτίου, Τετάρτη, ώρα  6.00΄– 9.00΄ μ.μ.

Θα λειτουργήσει τμήμα 20 περίπου ατόμων στο Σπίτι του «Φιλολόγου» (Μπρούφα 12) με θέματα παιδαγωγικά – φιλολογικά, για φιλολόγους μέλη του Συλλόγου  που θα επιλεγούν με βάση τη σειρά κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Η Συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ σε όσους παρακολουθήσουν όλη τη σειρά θα δοθεί βεβαίωση. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μέλη του συλλόγου.

Μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής: εδώ

Η αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση [email protected]  μέχρι και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Η διδασκαλία της στρατηγικής του μορφολογικού τεμαχισμού

«Η διδασκαλία της στρατηγικής του μορφολογικού τεμαχισμού κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ως μητρικής, ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Ο μορφολογικός τεμαχισμός, η ανάλυση δηλαδή μιας λέξης σε   σημασιακά αναγνωρίσιμα τεμάχια (μορφήματα), αποτελεί σημαντική στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου και της ορθογραφίας. Τεμαχίζονται με τον ίδιο τρόπο λέξεις που έχουν το ίδιο τέρμα, λ.χ. προεδριλίκι και δασκαλίκι, ορισμός και  ανθρωπισμός, μαγιάτικος και μπαγιάτικος, ή την ίδια αρχή, λ.χ. εξέπεμψα και εξέτασα, υπέρυθρος και υπέρλευκος;

Θα εστιάσουμε στις αρχές ανάλυσης που οδηγούν σε συνεπή μορφολογικό τεμαχισμό, θα δοθεί έμφαση στις παραγωγικές καταλήξεις  (επιθήματα) και στα αχώριστα μόρια (προθήματα) και θα δοθούν πολλά παραδείγματα.»

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μπρούφα 12, 546 41 Θεσσαλονίκη
Τηλ.& φαξ: 2310 888035

© schooltime.gr