Διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναρτήθηκαν σήμερα (23/2/17) στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το σχετικό έγγραφο

Οι εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών.

  1. Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017
  2. Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

© schooltime.gr