Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου – Επαναληπτικές ασκήσεις στα ρήματα

Στα ρήματα των παρακάτω στηλών να κάνετε ό,τι σας ζητείται στις ασκήσεις που ακολουθούν:

Στήλη 1ηΣτήλη 2η
ἐλῶνταἐπήροντο
ἑλόνταἐπῄροντο
ὑπολειφθένταςὑπισχνούμεθα
ὑπολαβόντιἐρρυηκέναι
ἐκπλαγείςκαθεστάναι
ἀφεστῶταςσυμπρίαιο
ἀνένταςκαταπλέοιτε
σκοπῶνδιώμνυ
ἀποκτενοῦσακατίδετε
συνειδώςπροδέδωκας

 

1η: α) χ.α., β) Να κλιθούν οι μετοχές στο γένος και τον χρόνο που βρίσκονται.

2η: α) χ.α., β) ε.α. σε ενεστ και αόρ (στο γ΄εν. όπου ο τύπος απαρέμφατο ή μτχ)

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr