Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας η Εγκύκλιος για την Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) έτους 2017, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η εγκύκλιος

© schooltime.gr