Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού ότι από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 θα μπορούν να προσέρχονται και στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για την ανανέωση των δελτίων ανεργίας.

© schooltime.gr