Πώς θα γίνεται η  εξέταση στο μάθημα των Aρχαίων στην Α’ και Β’ Λυκείου

Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74)

Το Προεδρικό Διάταγμα σε μορφή PDF

© schooltime.gr