Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως  ο νόμος «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Δείτε το ΦΕΚ

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ 

© schooltime.gr