Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου – Επαναληπτικές ασκήσεις στα ουσιαστικά

1. Να κλιθούν οι συνεκφορές: πλῆθος πολύ, παχεῖαν χεῖρα, δεξιόν κέρας, μεγάλου βασιλέως, ἰχθυόεντα ποταμόν, εὔελπις καί σώφρων παῖς, ψευδοῦς ἐλπίδος.

2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

ΤύποςΔοτ. εν.Κλητ. εν.Γεν. πληθ.Δοτ. πληθ.Αιτ. πληθ.
γέρας
πῦρ
νεών
νεῶν
Δία
σίτου
κρέα
μνηστήρ
πρᾶξις
φύσις
διάνοια
λιμόν

 

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr