Μια νέα λέξη μπήκε τελευταία στη ζωή μας: ΕΦΚΑ! Είναι τα αρχικά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σ’ αυτόν υπάγονται, από 1/1/2017, όλοι οι ασφαλισμένοι όλης της χώρας. Για κάθε κλάδο ασφαλισμένων (μισθωτοί, αυτοπασχολούμενοι, έμποροι, επαγγελματίες, αγρότες, επιστήμονες, κλπ) υπάρχει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού.  Εδώ, θα μας απασχολήσει ο τρόπος υπολογισμού εισφορών των εμπόρων και επαγγελματιών (ΟΧΙ των επιστημόνων, π.χ. γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, κλπ) και των αγροτών.

Οι εισφορές του ΕΦΚΑ υπολογίζονται (για το έτος 2017) με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του έτους 2015 και είναι 20% για τον κλάδο σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο υγείας, σύνολο 26,95% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους. Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 €). Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων (π.χ. αγρότες, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, κλπ)  η κατώτατη βάση λαμβάνεται μειωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της κατώτατης βάσης: 586,08 *70% =410,26 € (Ετήσιο 410,26*12 = 4923,12 € ). Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 € (Ετήσιο 5860,80*12=70.329,60€). Η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα (12), ενώ προστίθενται και 10,00€ υπέρ ΟΑΕΔ

Παραδείγματα:

1)Έμπορος είχε το 2015 εισόδημα από την εμπορική του δραστηριότητα 12.000 €. Οι ασφαλιστικές του εισφορές θα είναι:

12.000/12= 1.000 Χ 26,95% = 269,50 € +10,00 € = 279,5 € το μήνα για το 2017. Οι εισφορές του 2018 θα υπολογιστούν με βάση το εισόδημα που θα δηλώσει στη φετινή του φορολογική δήλωση για το 2016.

2) Έμπορος είχε δηλώσει το 2015 εισόδημα 6.500 €. Επειδή το εισόδημά του είναι κάτω από το (σημερινό) όριο των 7.032,96 ετησίως, θα του βεβαιωθεί το ελάχιστο ποσό εισφοράς, δηλαδή 7.032,96/12=586,08*26,95% = 157,95 + 10,00 = 167,95 € το μήνα. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση ζημίας υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό των 167,95 €/μήνα

3) Επαγγελματίας δήλωσε το 2015 80.000 € κέρδη. Επειδή το εισόδημά του ξεπερνάει το μέγιστο των 70.329,60, οι εισφορές θα υπολογιστούν στο μέγιστο, δηλαδή 70.329,60/12=5.860,80 Χ 26,95 % = 1.579,49 + 10,00 = 1.589,49 € μηνιαίως.

            Για τους αγρότες ισχύουν τα ίδια, με τη διαφορά ότι το ελάχιστο περιορίζεται στα 86,98 € ενώ οι εισφορές τους είναι 21,20% για το 2017. Δηλαδή: Αγρότης που δήλωσε 4.500 € το 2015, θα πληρώνει για το 2017 86,98 το μήνα. Αν δήλωσε, π.χ., 12.000, θα πληρώνει : 12.000/12 = 1.000 Χ 21,20% = 212,00 € μηνιαίως.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Το ποσοστό 14% για τον κλάδο σύνταξης  για τους αγρότες είναι ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ και θα αυξάνεται κάθε χρόνο (έως το 2022) ως εξής:
– Από 01/01/2017 έως 31/12/2017 σε ποσοστό 14% επί του μηνιαίου εισοδήματος. (σύνολο 21,20%)
– Από 01/01/2018 έως 31/12/2018 σε ποσοστό 16% επί του μηνιαίου εισοδήματος. (σύνολο 23,20%)
– Από 01/01/2019 έως 31/12/2019 σε ποσοστό 18% επί του μηνιαίου εισοδήματος. (σύνολο 25,20%)
– Από 01/01/2020 έως 31/12/2020 σε ποσοστό 19% επί του μηνιαίου εισοδήματος (σύνολο 26,20%) και
– Από 01/01/2021 έως 31/12/2021 σε ποσοστό 19,5% επί του μηνιαίου εισοδήματος ((σύνολο 26,70%).
– Από 01/01/2022 και εφεξής σε ποσοστό 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος (σύνολο 27,20%).

Η μεταβατική προσαρμογή δεν εφαρμόζεται στον Κλάδο Περίθαλψης.

Να σημειωθεί ακόμα μια φορά ότι τα παραπάνω δεν έχουν ισχύ για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, κλπ. Η κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, αν και οι κλίμακες υπολογισμού είναι περίπου αυτές των αγροτών.  Π.χ. η έκπτωση αποτελεί ασφαλιστική οφειλή (δάνειο) η οποία πρέπει να επιστραφεί αφού προηγουμένως αναπροσαρμοστεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των €18.000 και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης. Κατά την άποψή μου, οι καταλληλότεροι να δώσουν έγκυρη πληροφόρηση  για τις ασφαλιστικές εισφορές τους είναι οι σύλλογοί τους.

Αχιλλέας Ε. Αρχοντής*
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός  (μέλος της Association of International Accountants – A.I.A.)

© schooltime.gr