Πραγματοποιείται σήμερα η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.Παστέρ) στην Αθήνα.

Το ΕΛΙΔΕΚ θα διαχειρισθεί με τρόπο εμπροσθοβαρή πόρους ύψους 240 εκ. ευρώ που έχουν προκύψει από δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στόχος είναι η στήριξη υποψηφίων διδακτόρων και νέων επιστημόνων με την συστηματική προκήρυξη δράσεων για την διεξαγωγή επιλεγμένων ερευνητικών έργων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, σε ελκυστικές συνθήκες για την διεξαγωγή έρευνας με αξιώσεις. Περισσότεροι από 4.000 νέοι επιστήμονες αναμένεται να ωφεληθούν κατά την επόμενη τριετία από τις δράσεις του.

Επιπλέον, το ΕΛΙΔΕΚ αναμένεται να αποτελέσει ένα θεσμό καλλιέργειας της επιστημονικής ποιότητας και επιδίωξης της αριστείας, αντίστοιχο με εκείνους που λειτουργούν σε άλλες χώρες, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημόνων (NSF) στις ΗΠΑ. Από την άποψη αυτή θα υπάρξει συμπληρωματικότητα των δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ με εκείνες του ΕΣΠΑ για έρευνα και καινοτομία, κατά τρόπο που θα επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής στρατηγικής, χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς.

Οι «Ιδιοκτήτες» του ΕΛΙΔΕΚ είναι ΑΕΙ και ΕΚ με έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Τα μέλη της ΓΣ αποτελούνται από καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν επιλεγεί με ανοικτές διαδικασίες από τους φορείς αυτούς. Κατά την πρώτη ΓΣ, πέραν της συγκρότησης της σε σώμα με την επιλογή του Προέδρου της, θα ορισθούν τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής για την εκλογή του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣ) του ΕΛΙΔΕΚ. Το ΕΣ θα αποτελεί τον σχεδιαστικό και εκτελεστικό βραχίονα του Ιδρύματος.

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ 

© schooltime.gr