Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργανώνει τριήμερη επιμορφωτική δράση στη θεματική ενότητα RELANG (Relating language curricula, tests & examinations to the CEFL).

Στην επιμορφωτική δράση, που θα πραγματοποιηθεί στις 10, 11 & 12 Φεβρουαρίου 2017 στο Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ (Σκουφά 45, Αθήνα) από τις 09:00 έως και τις 17:00, θα συμμετάσχουν Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, καθώς και ένα Μέλος ΔΕΠ Ιταλικής Γλώσσας, ελλείψει Σχολικού Συμβούλου για την συγκεκριμένη ειδικότητα.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Συμβούλιο της Ευρώπης και ότι η συμμετοχή των επιμορφούμενων σε αυτήν είναι αμισθί.

© schooltime.gr