Διαδικτυακό μάθημα με αντικείμενο την Αριστοτελική Ηθική (“Ηθικά Νικομάχεια”) προσφέρει το πρόγραμμα mathesis.

Η πρόσβαση στο μάθημα είναι δωρεάν, ενώ, όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει.

Η 1η εβδομάδα μαθημάτων είναι ήδη προσβάσιμη, ώστε να σχηματίσει κανείς μια ασφαλή εικόνα για το μάθημα.

Για όλες τις λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα: http://mathesis.cup.gr/dashboard

(Απαιτείται εγγραφή)

Ημερομηνία έναρξης μαθήματος: 27 Φεβρουαρίου 2017.
Διάρκεια μαθημάτων: Επτά εβδομάδες
Στο τέλος της παρακολούθησης δίνονται βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης.

© schooltime.gr