Μαθήματα αγγλικής γλώσσας, επιπέδου αρχαρίων και προχωρημένων, που απευθύνονται σε ενηλίκους, θα πραγματοποιηθούν στις Περιφερειακές βιβλιοθήκες Σταθμού, Ξηροκρήνης, Άνω Πόλης, καθώς και στην Πρότυπη Σχολική Βιβλιοθήκη, από την πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., Ελένη Ευγενιάδου.

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τις 13 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2017, μόνο με τη φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων στις κατά τόπους βιβλιοθήκες.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: `

Βιβλιοθήκη Σταθμού (231331 8394)

1ο τμήμα   Δευτέρα 10.00 – 11.30 π.μ.   (τμήμα αρχαρίων)

2ο τμήμα  Δευτέρα 12.00 – 1.30 μ.μ.   (τμήμα προχωρημένων)

Έναρξη   Δευτέρα  20/2/2017

Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης (2310 514780)

Δευτέρα  2.00 – 3.30 μ.μ.   (τμήμα αρχαρίων)

Έναρξη   Δευτέρα  20/2/2017

Βιβλιοθήκη Πρότυπη Σχολική (2310 274708)

Τετάρτη  11.00 – 12.30 μ.μ.    (τμήμα αρχαρίων)

Έναρξη  Τετάρτη  22/2/2017

Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης (2310 219329)

1ο τμήμα  Παρασκευή  10.00 – 11.30 π.μ.  (τμήμα προχωρημένων)

2ο τμήμα  Παρασκευή 12.00 – 1.30 μ.μ. (τμήμα προχωρημένων)

Έναρξη   Παρασκευή   24/2/2017

© schooltime.gr