Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ οι Πίνακες μοριοδότησης Δασκάλων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Πιο αναλυτικά: 

Ανάρτηση πινάκων: α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία μετά τη συνέντευξη και β) απορριφθέντων, λόγω μη προσέλευσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων  

Το σχετικό έγγραφο

© schooltime.gr