Η ερευνητική ομάδα “Pluralités” του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει δωρεάν πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά εργαστήρια για παιδιά 4-12 ετών.

Τα εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2017 από τις 11.00 έως τις 13.00. Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιούνται πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των Πλουραλιστικών Προσεγγίσεων στην Εκπαίδευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και βασίζονται στην εμπλοκή διαφόρων γλωσσών και πολιτισμών.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με τη χρήση σύγχρονων μέσων, συνδυάζουν το παιχνίδι με τις γλώσσες, τους πολιτισμούς και τη διαφορετικότητα, ούτως ώστε οι μικροί μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης να μπορούν να αντεπεξέλθουν στο πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον των σύγχρονων κοινωνιών.

Οι στόχοι των εργαστηρίων είναι:

  • η διευκόλυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • η ευαισθητοποίηση στη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία
  • ο εμπλουτισμός των γνώσεων για τις γλώσσες και τους πολιτισμούς
  • η ενθάρρυνση της επιθυμίας για μάθηση

Τα εργαστήρια στελεχώνονται από ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, διαρκούν 2 ώρες περίπου το καθένα και απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού. Ο διαχωρισμός των παιδιών γίνεται  σε ομάδες των 15 περίπου ατόμων, σύμφωνα με την ηλικία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φροντίσουν ώστε να τα παιδιά να βρίσκονται στο πανεπιστήμιο 10 λεπτά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Εγγραφές έως τις 31/1/2017

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

Ευαγγελία Μουσούρη, Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, τηλ.: 6976009837

mail: mousouri@frl.auth.gr και pluralites@gmail.com

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Κυριακή, 5 Φεβρουάριος, 2017 – 11:00
Χώρος: 
Κτίριο Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής

© schooltime.gr

AUTH-PLURILANG - Δωρεάν Εκπαιδευτικά Πολυγλωσσικά Εργαστήρια για παιδιά