Στο πλαίσιο υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών με καρκίνο, το ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας θεατρικής ομάδας για γυναίκες που έχουν ασθενήσει από καρκίνο του μαστού.

Η ιδέα της χρήσης του θεάτρου (με την έννοια της συμμετοχής των ασθενών σε μια θεατρική παράσταση και όχι της δραματοθεραπείας) σαν μια διαμεσολαβητική θεραπευτική δράση στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας δεν είναι καινούρια. Όχι όμως και στην περίπτωση ασθενών με σοβαρές σωματικές ασθένειες.

Η πρόταση για λειτουργία μιας θεατρικής ομάδας γυναικών ασθενών με καρκίνο του μαστού αποτελεί μια πρωτότυπη και πρωτοποριακή πρόταση στην ψυχο-ογκολογία. Έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις εξατομικευμένες ή ομαδικές τεχνικές ψυχοθεραπείας που προσφέρονται για την ψυχική υγεία των συγκεκριμένων γυναικών ασθενών και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως ένα μέσο ευαισθητοποίησης, πρόληψης και κατανόησης από το ευρύτερο κοινό της αξίας της ψυχικής λειτουργίας στην αντιμετώπιση της ασθένειας του καρκίνου.

Η θεατρική ομάδα γυναικών ασθενών με καρκίνο του μαστού θα αποτελείται από γυναίκες οι οποίες βρίσκονται ήδη ή είχαν παλιότερα την εμπειρία της ψυχοθεραπείας, γεγονός που επιτρέπει την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τεχνικές επεξεργασίας της εμπειρίας τους. Η συμμετοχή θα είναι οικειοθελής και θα διέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας των ομάδων ασθενών. Μέσω των τεχνικών του θεάτρου της επινόησης οι γυναίκες θα μπορέσουν να επεξεργαστούν συλλογικά την εμπειρία της ασθένειάς τους και με τη βοήθεια της σκηνοθέτη-εμψυχώτριας δυνητικά θα μπορέσουν να καταλήξουν στη δημιουργία ενός θεατρικού έργου το οποίο θα αποφασίσουν από κοινού για τη δυνατότητα ανοιχτής παράστασης στο ευρύ κοινό.

Ο αριθμός συμμετοχών στη θεατρική ομάδα για λειτουργικούς λόγους είναι περιορισμένος.

Η διάρκεια της λειτουργίας της ομάδας είναι πέντε (5) μήνες από Φεβρουάριο μέχρι και Ιούνιο με τακτικές συναντήσεις που θα οριστούν σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Υπεύθυνη για το συντονισμό και τη λειτουργία της θεατρικής ομάδας είναι η σκηνοθέτης Γεωργία Μαυραγάνη.

Η υλοποίηση αυτής της δράσης θα υποστηριχτεί από την Εταιρεία Polyplanity και με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Εικ.: henri matisse der tanz

Δηλώσεις συμμετοχής:
Καθημερινά 10.00-16.00
Γραμματεία της Ε.Α.Ε.

  • τηλ. 210-3826600
  • email: dioikisi@cancer-society.gr

© schooltime.gr