Αναβάλλονται οι προκαθορισμένες για την Πέμπτη 26-1-2017 και Παρασκευή 27-1-2017 διεξαγωγές συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Ι, λόγω αδυναμίας προσέλευσης της Προέδρου της Επιτροπής, καθώς και της Αναπληρώτριάς της, για λόγους ανωτέρας βίας.

Δείτε τις νέες ημερομηνίες: εδώ

Σημειώνεται ότι οι  προφορικές συνεντεύξεις που ορίστηκαν με την με αρ. πρωτ. 9966/Η2/20-1-2017 πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ70 για την Δευτέρα 30-1-2017 και Τρίτη 31-1-2017 θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ 

© schooltime.gr