Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης, υλοποιεί για 5η συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται με τη λειτουργία νέου Δημοτικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Β’ Δημοτική κοινότητα Θεσσαλονίκης, στους χώρους του 12ου Γυμνασίου και 16ου Λυκείου Θεσσαλονίκης (Γρ. Κολωνιάρη 15) προσφέροντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μετά το πέρας του πρωινού σχολικού ωραρίου.

Σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας, είναι η διδακτική και παιδαγωγική ενίσχυση των αδύνατων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να είναι σε θέση χωρίς επιπλέον δαπάνες για φροντιστηριακά μαθήματα, να αντεπεξέλθουν στις σχολικές υποχρεώσεις τους και παράλληλα να υποστηρίξει την προσπάθειά τους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία αφορά «Την ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών Α΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου», σε πρωτεύοντα μαθήματα, καθώς και των αποφοίτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις, των οποίων οι γονείς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις της ιδιωτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης.

Επίσης, συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα Δημοτικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα διδακτήρια: 1) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 132 2) 14ο Λύκειο, Θ. Σοφούλη με Γ. Παπανδρέου και 3) 18ο Λύκειο, Παπάφη 130Α .

Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής των μαθητών στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/reenforcement/student.php

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310840295, 2310841498.

© schooltime.gr