Το βιβλίο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1964-2016» είναι μια μελέτη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του ΕΟΕ (Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων), που περιέχει τη συλλογή και καταγραφή των συστημάτων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας από το 1964 (έτος καθιέρωσης εθνικών εξετάσεων).

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 (ISBN: 978-618-82861-1-5). Η Καταγραφή – επεξεργασία του υλικού και η γενική επιμέλεια της έκδοσης έγινε από το Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης Ε.Ο.Ε. (Ανδρέας Λάμπος Χριστίνα Μιτσιάλη Κωνσταντίνος Παπαμεντζελόπουλος).

Πληροφορίες για τον Εκδότη: Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)– Ανεξάρτητη Αρχή Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνο: +30 210 344 3841 Email: [email protected] Ιστοσελίδα: eoe.minedu.gov.gr

Κατεβάστε το βιβλίο: 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1964-2016»

© schooltime.gr