Στην Σύνοδο Προέδρων των ΤΕΙ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2017, προτάθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και έγινε δεκτό από τη Σύνοδο, να υπάρξει σύντομα μία πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της Συνόδου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της ακαδημαϊκά κριτήρια και υπάρχοντες δημοσιονομικούς περιορισμούς, ώστε να αποφασιστεί ποια από τα Τμήματα μεταβατικότητας θα μπορούσαν να δεχτούν φοιτητές την επόμενη χρονιά.

Το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί πως η Σύνοδος Προέδρων έχει στη διάθεση της όλα τα στοιχεία για να προσδιορίσει τις δυνατότητες του κάθε Ιδρύματος ως προς το μέλλον αυτών των Τμημάτων, και να διαμορφώσει μια συνθετική, λελογισμένη και ιεραρχημένη, βάσει προτεραιοτήτων, πρόταση.

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ 

© schooltime.gr