Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού, οι συνεντεύξεις υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία που προβλέπονται από την με αρ. πρωτ. 115567/Η2/13-7-2016 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018», θα διεξαχθούν την Πέμπτη 26-1-2017. Παρασκευή 27-1-2017, Δευτέρα 30-1-2017 και Τρίτη 31-1-2017 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 1ος όροφος, γραφείο 1170, με ώρα έναρξης 9.30 π.μ., σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν τους πρωτότυπους τίτλους σπουδών και γλωσσομάθειας, που ελήφθησαν υπόψη κατά την μοριοδότησή τους, προς επίδειξη ενώπιον της Επιτροπής, εφόσον τους ζητηθεί.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3442296 και 210-3442294

© schooltime.gr