Την Παρασκευή 20-01-2017 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες στο Γυμνάσιο και τις Δημιουργικές Εργασίες στο Λύκειο. Τις εργασίες της ημερίδας έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την ευκαιρία της ανωτέρω ενημερωτικής ημερίδας, θα πραγματοποιηθεί και σύντομη παρουσίαση της Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» – ανεξάρτητη δράση η οποία επίσης θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στα Γυμνάσια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr