Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, οριστικοποιήθηκε η διαδικασία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμών ορίστηκε η 18/1/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, σύμφωνα με το νέο τρόπο πληρωμής (ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ Α.Ε.).

© schooltime.gr