Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πραγματοποιεί επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Πώς θα κάνουμε τα ΕΠΑ.Λ. κοινότητες ανάγνωσης».

Στην ημερίδα προσκαλούνται να συμμετάσχουν:

1) Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10 και ΠΕ14 (01, 02, 03, 04, 06), ΠΕ18 (07, 10, 11) που έχουν στην ευθύνη τους Επαγγελματικά Λύκεια και

2) εκπαιδευτικοί των προαναφερόμενων ειδικοτήτων που υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ.

Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση συγκεκριμένων στρατηγικών (με κεντρικές εισηγήσεις και εργαστήρια) για την ενίσχυση των μαθητών/-τριών ως αναγνωστών/-τριών ποικίλων κειμένων σε διαφορετικά μαθήματα. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα αναδειχθεί η σημασία της γλωσσικής εκπαίδευσης στα ΕΠΑ.Λ. ως οριζόντιας δράσης στο Πρόγραμμα Σπουδών των ΕΠΑ.Λ.

Στην ημερίδα θα προβληθούν στρατηγικές διδασκαλίας της κατανόησης κειμένων στα φιλολογικά μαθήματα, στα μαθήματα φυσικών επιστημών και στα μαθηματικά.

Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των μαθητών/-τριών Α΄ Λυκείου, δεδομένου ότι σ’ εκείνη ακριβώς τη φάση οι μαθητές/-τριες των ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν συνήθως κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τη συνέχιση ή μη των σπουδών τους στη νέα βαθμίδα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στην ημερίδα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 στα e-mail: mgnisiou@iep.edu.gr evekris@iep.edu.gr

Για τους εκπαιδευτικούς που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για τη συμμετοχή στην ημερίδα δεν καλύπτονται δαπάνες μετακίνησης.

Ημερομηνία: Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017 Τόπος: 6 ο ΕΠΑΛ (Νέστου 4, Αμπελόκηποι – Αθήνα) Ώρα: 9.00 έως 15.00.

© schooltime.gr