Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας 2017 για τέσσερις ακόμα ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.

Η παράταση αφορά αποκλειστικά στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και όχι  στην κατάθεση πινακίδων.

Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών ήταν η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.

© schooltime.gr